SẠC LENOVO

SẠC LENOVO

SẠC LENOVO

  • 0963668910
  • Mở Cửa 8:30 - 18:30

SẠC LENOVO

ADAPTER LENOVO KIM 3.25A 65W

ADAPTER LENOVO KIM 3.25A 65W

Sỉ: 125.000 đ    Lẻ: 160.000 đ

ADAPTER LENOVO 3.25A 60W ĐẦU ĐẠN

ADAPTER LENOVO 3.25A 60W ĐẦU ĐẠN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 170.000 đ

ADAPTER LENOVO 4.5A 90W ĐẦU ĐẠN

ADAPTER LENOVO 4.5A 90W ĐẦU ĐẠN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 180.000 đ