SẠC HP

SẠC HP

SẠC HP

  • 0963668910
  • Mở Cửa 8:30 - 18:30

SẠC HP

ADAPTER HP ĐẦU VÀNG 3.5A 65W

ADAPTER HP ĐẦU VÀNG 3.5A 65W

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 180.000 đ

ADAPTER HP KIM 3.5A 65W

ADAPTER HP KIM 3.5A 65W

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 220.000 đ

ADAPTER HP 19V – 1.58A MINI

ADAPTER HP 19V – 1.58A MINI

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 180.000 đ

ADAPTER HP KIM 4.7A 90W

ADAPTER HP KIM 4.7A 90W

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 250.000 đ

ADAPTER HP ĐẦU ĐẠN 4.7A 90W

ADAPTER HP ĐẦU ĐẠN 4.7A 90W

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 180.000 đ