laptoptk.com

laptoptk.com

laptoptk.com

  • 0963668910
  • Mở Cửa 8:30 - 18:30

MÀN HÌNH LAPTOP

Màn hình 14.0 40pin

Màn hình 14.0 40pin

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.300.000 đ

Màn hình 11.6 slim 30pin

Màn hình 11.6 slim 30pin

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.200.000 đ

 MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 30 PIN

MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 30 PIN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.350.000 đ

Màn hình 14.0 slim 30pin

Màn hình 14.0 slim 30pin

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.300.000 đ

Màn hình 14.0 slim 40pin

Màn hình 14.0 slim 40pin

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.200.000 đ

MÀN HÌNH 15.6 LED 40 PIN

MÀN HÌNH 15.6 LED 40 PIN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.350.000 đ

MÀN HÌNH 14.1 WIDE GƯƠNG

MÀN HÌNH 14.1 WIDE GƯƠNG

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 750.000 đ

 MÀN HÌNH 15.4 WIDE GƯƠNG

MÀN HÌNH 15.4 WIDE GƯƠNG

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 750.000 đ

MÀN HÌNH 11.6 LED 40 PIN

MÀN HÌNH 11.6 LED 40 PIN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.300.000 đ

MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 40 PIN

MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 40 PIN

Sỉ: Liên hệ    Lẻ: 1.350.000 đ